dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko

 

dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko

kierownik Działu e-Learningu 

Kontakt

22-5601-041

asieminska@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • koordynowanie zadań Zespołu projektowania;
 • zarządzanie projektami e-learningowymi CMKP;
 • kontakty i współpraca z jednostkami dydaktycznymi CMKP oraz partnerami zewnętrznymi w obszarze e-learningu;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z e-dydaktyki oraz obsługi platformy eCMKP;
 • pomoc dla słuchaczy i wykładowców Centrum – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • ocena jakości i efektywności e-zajęć;
 • pisanie scenariuszy kursów hybrydowych i e-learningowych.

 

Zespół obsługi:

 

mgr inż. Katarzyna Marcinkowska

 

mgr inż. Katarzyna Marcinkowska

koordynator Zespołu obsługi

Kontakt

22-5601-043

katarzyna.marcinkowska@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • koordynowanie zadań Zespołu obsługi;
 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • opracowywanie prezentacji do wideowykładów;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;
 • monitorowanie realizacji zadań powierzonych pracownikom zespołu;
 • koordynowanie powierzonych zadań z zakresu wsparcia technicznego wykładów online pracownikom z innych JO CMKP.
Edyta Marciniak

 

Edyta Marciniak

specjalista

Kontakt

22-5601-047

edyta.marciniak@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • kontrola materiałów; zamieszczanych na platformie e-learningowej przez wykładowców;
 • wsparcie telefoniczne i emailowe użytkowników platformy.
Katarzyna Kowalczyk

 

Katarzyna Kowalczyk

 

Kontakt

22-5601-030

katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej CMKP pracowników administracyjnych;
 • tworzenie i zamieszczanie testów wiedzy na platformie e-learningowej CMKP;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.
mgr Krzysztof Stępień

 

mgr Krzysztof Stępień

specjalista

Kontakt

22-5601-036

krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla użytkowników, przypisywanie użytkowników do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna, obsługa poczty email;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • monitorowanie wykładów online;
 • tworzenie i zamieszczanie testów wiedzy na platformie e-learningowej CMKP;
 • szkolenie wykładowców, pracowników administracyjnych z prowadzenia wykładów online (webinariów).
Ernest Popielec

 

Ernest Popielec

technik

Kontakt

22-5601-038

ernest.popielec@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla użytkowników, przypisywanie użytkowników do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna, obsługa poczty e-mail;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • monitorowanie wykładów online.

 

Zespół projektowania:

 

inż. Agnieszka Sochan

 

inż. Agnieszka Sochan

specjalista

Kontakt

22-5601-049

agnieszka.sochan@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • opracowywanie prezentacji do wideowykładów;
 • wsparcie wykładowców w zakresie opracowywania treści multimedialnych tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP.
mgr Karolina Rosińska

 

mgr Karolina Rosińska

metodyk e-learningu

Kontakt

22-5601-017

karolina.rosinska@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • projektowanie kursów e-learningowych, hybrydowych oraz wsparcie techniczne i metodyczne autorów kursów;
 • szkolenie wykładowców, pracowników administracyjnych z prowadzenia wykładów online (webinariów);
 • moderowanie szkoleń online;
 • przygotowywanie filmów instruktażowych na potrzeby e-learningu;
 • wsparcie telefoniczne i emailowe użytkowników platformy.
mgr inż. Paweł Malicki

 

mgr inż. Paweł Malicki

specjalista ds. realizacji materiałów audio i wideo

Kontakt

22-5601-040

pawel.malicki@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych.
mgr Łukasz Olechnowicz

 

mgr Łukasz Olechnowicz

 

Kontakt

22-5601-042

lukasz.olechnowicz@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • projektowanie prezentacji do wideowykładów;
 • opracowywanie informacji do postprodukcji wideowykładów;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z prowadzenia wykładów (spotkań, webinariów) online z wykorzystaniem platform: ClickMeeting, Zoom;
 • moderowanie szkoleń online;
 • organizacja nagrań w studiu nagrań CMKP;
 • przygotowywanie filmów instruktażowych na potrzeby e-learningu.
Sebastian Marcinkowski

 

Sebastian Marcinkowski

st. technik

Kontakt

22-5601-027

sebastian.marcinkowski@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • projektowanie prezentacji do wideowykładów;
 • opracowywanie informacji do postprodukcji wideowykładów;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy i prelegentów spotkań, webinariów online z wykorzystaniem platform: ClickMeeting, Zoom.

 

mgr Radosław Kołodziej

 

mgr Radosław Kołodziej

 

Kontakt

22-5601-037

radoslaw.kolodziej@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
 • przygotowanie i obsługa webinariów;
 • wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji.

Ostatnia modyfikacja: Friday, 18 March 2022, 22:25